eKnjige

Hiše naših dedov
avtorja: Maj Juvanec, Borut Juvanec
podatki o eKnjigi: 69 strani, PDF, 10 MB, prva elektronska izdaja, 2022
povzetek: V knjigi je po uvodnem prispevku Arhitektura, istovetnost, dediščina, predstavljenih 13 hiš naših dedov s območja zgornje Gorenjske, ki so vse javno dostopne in predstavljajo našo pomembno dediščino.