O portalu

Projekt Hiše naših dedov želi povezati javno dostopne (torej z možnostjo obiska oz. ogleda tudi znotraj) bivalne hiše na območju (zaenkrat) zgornje Gorenjske. Te hiše želimo skupno predstaviti tako s tehničnimi podatki oz. informacijami za obisk, ter še pomembneje z vsebinsko predstavitvijo arhitekture in značilnosti hiš, ki nam kažejo način bivanja naših prednikov.

Verjamemo, da je takšna skupna predstavitev, dobrodošla promocija teh ohranjenih draguljev v našem prostoru, ki bo vzpodbudila obisk ter poznavanje hiš naših dedov.

Kot element identitete in zavedanja naše lastne zgodovine oz. zgodovine naših dedov. Kot prikaz življenja, ki mu danes moderno rečemo sonaravno, včasih pa je bilo edino možno. Kot zapuščina in navdih naših dedov za nas. Za naše življenje sedaj.

Sprehod skozi hiše nam da vpogled v bivalno kulturo in način življenja na Gorenjskem skozi različne stanove (bogate kmečke hiše, mestne, kajžarske hiše, delavska stanovanja, obrtniške hiše, večstanovanjske hiše…) in časovna obdobja – od sredine 16. stoletja do prve polovice 20. stoletja.

Vse predstavljene hiše so prepoznane in zavarovane kot kulturna dediščina. Imajo različne varovane statuse – nekatere so registrirana dediščina, spomeniki lokalnega, nekaj med njimi pa jih je tudi spomenikov državnega pomena.

 

Projekt vodi Zavod NaNovo, ki je nevladna neprofitna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu tako na področju prostora, kot na področju kulturne dediščine. V letu 2022 je projekt finančno podprlo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Ekipo NaNovo sestavljajo pretežno arhitekti: Maj Juvanec, Peter Bulovec, Damijan Gašparič, Aleša Mrak Kovačič, Uroš Jereb, Žiga Gruden in prof. dr. Borut Juvanec.

Portal Hiše naših dedov poleg samih hiš povezuje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine RS (Saša Roškar) in upravljavce oz. skrbnike hiš, to so Javni zavod Triglavski narodni park (Aleš Zdešar, Tina Komac), Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (Matjaž Koman, Urška Aljančič), Gornjesavski muzej Jesenice (Aljaž Pogačnik, Špela Smolej Milat), Gorenjski muzej (Anja Poštrak), Muzeji radovljiške občine (Verena Štekar-Vidic), Tržiški muzej (Bojan Knific), TKD Kamna Gorica (Tea Beton, Mitja Kapus) in Fovšaritnica (Anže Habjan).

 

Zavod NaNovo
Tržaška cesta 63
1000 Ljubljana

info@hisededov.si