Pocarjeva domačija

Zgornja Radovna

Pocarjeva hiša v dolini Radovne, vrezana med planotama Pokljuko in Mežaklo, je lep primer domačije z več stavbami zgrajene v 18. stoletju. Z zasnovo, videzom in bogato zbirko razstavljenih predmetov, najdenih oz. uporabljanih v hiši, prikazuje življenje samozadostnih kmetov v krajih z ostrim podnebjem pod Triglavom v prejšnjih stoletjih.

V sklopu domačije (v gospodarskih objektih) danes deluje informacijska točka Triglavskega narodnega parka, imajo pa tudi razstavni oz. prireditveni prostor.

Lokacija:

Pocarjeva domačija
Zgornja Radovna 25
4281 Mojstrana

Hišno ime narečno:

Pər Pócarjo

Kontakt:

04 578 02 00 (uprava Triglavskega narodnega parka)
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Odpiralni čas:

 • julija in avgusta ob sobotah in nedeljah od 11.00 do 18.00
 • po dogovoru

Vstopnina:

 • odrasli: 3,50 €
 • upokojenci, dijaki in študenti: 2,50 €
 • otroci od 7. do 15. leta: 1,50 €
 • otroci do vključno 6. leta imajo prost vstop

Brezplačno vodenje je zagotovljeno za najavljene skupine nad 10 obiskovalcev.

Dostopnost:

Mojstrana, 20 min (125m višinske razlike)

Bled, 45 min (280m višinske razlike)

/

Mojstrana, 1h hoje

parkirišče, 2 min hoje

Mojstrana, 1h hoje

dostopna samo zunanjost

Bližnje hiše naših dedov:

V bližini:

 • 500 let stara Gogalova lipa (naravni spomenik), 24 min hoje
 • Psnakova žaga in mlin na vodni pogon, 26 min hoje
 • jezero Kreda, 30 min hoje
 • Kovinarska koča v Krmi, 42 min hoje
 • Planinski muzej Mojstrana, 1h 9 min hoje, 11 min z avtom

O hiši:

Po pripovedovanju naj bi bile v Radovni sprva le pašne planine gorjanskih kmetov, šele kasneje naj bi se v Spodnji, Srednji in Zgornji Radovni naselili tudi za stalno. V Zgornji Radovni je bilo v fevdalnem obdobju šest kmetij z domačimi imeni Pr’ Gogal, Pr’ Guhar, Pr’ Biščk, Pr’ Požrvu, Pr’ Psnak in Pr’ Pocar. O starosti Pocarjeve domačije govorijo listine, najdene v hiši. Najstarejša nosi letnico 1609, v tisti iz leta 1672 pa je prvič zapisano ime Potzer. V stoletjih se je na domačiji zvrstilo mnogo rodov, toda danes nihče ne živi na njej.

Domačija je razglašena za spomenik državnega pomena in muzejsko urejena, tako da obiskovalcem dokumentira življenje in delo ter stavbno dediščino preteklih stoletij. Bogastvo Pocarjeve domačije so bili gozdovi, pašniki, rovti, travniki in njive, posredno pa se njena gospodarska moč vidi v velikosti stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. Živinoreja in z njo povezane dejavnosti so zagotavljale glavni zaslužek in hrano za preživetje. Kljub obsežni posesti je bilo stavbišče za domačijo izbrano varčno in pretehtano. Ob nekdanji poti med travniki je v gručo strnjena stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje ter manjši hlev za drobnico, leseni svinjak in stegnjeni kozolec. Stanovanjska stavba je zidana, pritlična, tradicionalnega tlorisa, njeni prostori pa so nanizani ob osrednjo vežo. Glavni bivalni prostor je hiša z letnico 1775 na stropnem tramu, poleg nje je hišna kamra. Iz veže je dostop v črno kuhinjo, v kamro za preužitkarje in v klet za spravilo repe, zelja, korenja, krompirja. Iz veže vodijo tudi stopnice na podstrešje – na njem se ponovi tlorisna razporeditev prostorov, vendar v preprostejši izvedbi. Tu so v številnih skrinjah hranili oblačila in osebne predmete, najdemo dve dolgi skrinji za žito ter posebno, trdno in tesno grajeno leseno kaščo za hrambo živil, mesa, masti in moke. Kašča ima vrezano letnico 1794. Pri notranji opremi stanovanjske hiše moramo poudariti, da so vsi predmeti del opreme, ki se je nekdaj spontano, iz leta v leto, iz desetletja v desetletje, skozi stoletja uporabljala, izdelovala, kupovala, razmeščala, odlagala in plastovito nalagala. V stavbi je na ogled le del predmetov, ki časovno in muzejsko predstavljajo celovito opremo nekega prostora. Veliko drobnih predmetov, ki jih ni mogoče razstaviti v hiši, pa je shranjenih v Gornjesavskem muzeju na Stari Savi.

Zunanjost stanovanjske stavbe je ostala skoraj nespremenjena. Vhod v hišo je zidan, polkrožen, vrata so stara, lesena, enokrilna. Nad njimi je na tram ostrešja pritrjena stara, na deščico izpisana hišna številka 13. Hišno pročelje krasi poslikava Višarske Marije in manjša poslikava Križanega z Marijama. Stanovanjsko hišo  prekriva dvokapna, z deskami krita streha z obojestranskima čopoma. Ob vzhodni fasadi je ograjen garteljc s pušanovim grmom. Gospodarsko poslopje je nadstropna stavba z delno zidanim, delno lesenim pročeljem in z lesenim nadstropjem, ki je prekrito z dvokapno streho z obojestranskim čopom. Tloris je vzdolžen in ga v pritličju sestavljajo štirje med seboj ločeni prostori. Vsak prostor, goveji, ovčji in kozji hlev ter listnjak, ima vhod z južne, dvoriščne strani. V nadstropju je dvoje prostorov: nad listnjakom je pod za mlatenje ali otepanje žita, nad hlevi pa osrednji, velik senik. Na čelni, zahodni strani gospodarskega poslopja je delno kamnit, delno lesen most za dovoz voza na pod. Obnovljeno gospodarsko poslopje ima muzejski in razstavni namen, saj so v njem predstavljeni kmečko orodje in vozovi, hkrati pa je to tudi prostor za občasne razstave in javne prireditve.

Vsebina: Triglavski narodni park, Hiše naših dedov

Več podatkov:

Bizjak, J., Lukan Klavžer, T. and Knific, V., 1999. Pocarjeva domačija v dolini Radovne. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino.
Zaloga v knjižnicah (Cobiss)

Knific, V., 1999. Pocarjeva domačija. Kulturne poti 1999: vodnik po spomenikih, pp.153–159.
Zaloga v knjižnicah (Cobiss)